Prijave za upis na program
STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA
STRUKOVNE UČITELJE I SURADNIKE U NASTAVI

od 01.05.2023. do 15.09.2023.

Dobrodošli na mrežnu stranicu elektroničke prijave i upisa na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Putem ove aplikacije svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti i upisati na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (u daljnjem tekstu PKSUN).

U upisnom ciklusu 2023./2024. nastava počinje 23. rujna 2023. Prijave i upisi traju od svibnja 2023. do rujna 2023., što znači da se svi zainteresirani kandidati mogu prijaviti i upisati samo u tom roku. Nakon toga roka neće biti moguće prijaviti se i upisati u upisni ciklus 2023./2024.

Nakon zaprimljene prijave Ured za cjeloživotno učenje obrađuje podatke i obavještava kandidata o statusu njegove prijave putem e-pošte. Kandidat se može upisati na PKSUN putem ove aplikacije nakon što primi obavijest da je valjano ispunio sve podatke i priložio tražene dokumente.

Za sve nejasnoće i dodatna pitanja možete kontaktirati s Uredom za cjeloživotno učenje telefonom: 031/494 662, e-mailom: pksun@ffos.hr (Ana Mihaljević) ili poštom: Filozofski fakultet u Osijeku, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, s naznakom Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi.