Prijave za upis na program
STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA
STRUKOVNE UČITELJE I SURADNIKE U NASTAVI

od 01.05.2024. do 13.09.2024.

Dobrodošli na mrežnu stranicu elektroničke prijave i upisa na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Putem ove aplikacije svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti i upisati na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (u daljnjem tekstu PKSUN).

U upisnom ciklusu 2024./2025. nastava počinje 21. rujna 2024. Prijave i upisi traju od 1. svibnja 2024. do 13. rujna 2024., što znači da se svi zainteresirani kandidati mogu prijaviti i upisati samo u tom roku. Nakon toga roka neće biti moguće prijaviti se i upisati u upisni ciklus 2024./2025.

Nakon zaprimljene prijave Ured za cjeloživotno učenje obrađuje podatke i obavještava kandidata o statusu njegove prijave putem e-pošte. Kandidat se može upisati na PKSUN putem ove aplikacije nakon što primi obavijest da je valjano ispunio sve podatke i priložio tražene dokumente.

Za sve nejasnoće i dodatna pitanja možete kontaktirati s Uredom za cjeloživotno učenje telefonom: 031/494 662, e-mailom: amihaljevic@ffos.hr (Ana Mihaljević) ili poštom: Filozofski fakultet u Osijeku, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, s naznakom Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi.